IMPORTANT

Vă informăm că în data de 31 martie a.c. au fost aprobate 2 acte normative ce aduc modificări importante în practica medicală: Hotărârea de Guvern nr. 252/2020 şi Ordinul MS/CNAS nr. 539/437/2020. Prevederile acestora se aplică imediat şi au valabilitate pe durata instituirii stării de urgenţă în România.

Pentru uşurinţa dvs sumarizăm principalele prevederi:

 • Consultațiile medicale din ambulatoriu se pot acorda şi la distanță, folosind orice mijloc de comunicare disponibil, pentru acestea medicul trebuie să respecte următoarele condiţii:
  • va consemna consultațiile medicale la distanță în registrul de consultații și fișa pacientului, precizând mijlocului de comunicare utilizat și intervalul orar în care acestea au fost efectuate;
  • va emite toate documentele necesare pacientului (de ex: reţeta, scrisoare medicală, concediu medical) ca urmare a actului medical la distanţă, aceste documente vor fi transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică;
  • sunt permise maxim 8 consultații pe oră/medic.
 • Pentru pacienţii cu boli cronice aflaţi în tratament cu medicamente a căror prescriere este reglementată prin protocoale terapeutice (biologice şi inhibitori JAK):
  • reţeta se poate prescrie în cadrul unei consultaţii la distanţă, aceste consultatii nu sunt considerate din categoria celor programate/programabile, ca atare nu sunt restrictionate;
  • dacă evaluarea periodică a pacientului este programată în perioada stării de urgenţă, aceste medicamente se prescriu în continuare în baza ultimei evaluări, care îşi prelungeşte valabilitatea pentru încă 3 luni, pentru ca această prelungire să devină efectivă medicul care continuă prescrierea trebuie să completeze şi să valideze în PIAS un nou formular specific. Nu se introduce o vizită nouă în Registru.
 • Medicii din spital pot elibera la externare prescripţie medicală pentru medicamente pentru maximum 90 de zile.
 • Excepţii de la regulile uzuale:
  • serviciile medicale, inclusiv reţetele, se acordă și se validează fără a fi necesară utilizarea cardului de sănătate;
  • pentru serviciile medicale înregistrate/eliberate off-line, nu este obligatorie transmiterea în termen de 3 zile lucrătoare de la data acordării în PIAS;
  • termenul de valabilitate al biletelor de trimitere pentru specialități clinice și paraclinice se prelungește cu 90 de zile;
  • serviciile medicale din ambulatoriul de specialitate se acordă fără a mai fi necesar bilet de trimitere.

   

  Textul integral al celor 2 acte normative este aici:
  H.G. 252 Masuri sănătate criză COVID-19
  Ordinul MS CNAS 539-437

  Vă dorim multă sănătate şi putere de muncă!
  Fiţi precauţi şi respectaţi regulile de protecţie, pacienţii cu boli reumatice au nevoie de dumneavoastră!

  Cu salutări colegiale,

  Cătălin Codreanu,
  Preşedinte Societatea Română de Reumatologie

Contact

contact@srreumatologie.ro

Str. Thomas Masaryk, nr. 5, sector 2,

Cod postal 020983

Fax: +4021 211 67 25

Tel. : +4021 211 68 48