OSTEOPOROZA: La Granita Dintre Specialitati

Editia a III-a

Bucuresti: 6-7 aprilie 2017

Scoala de vara a tinerilor reumatologi

Sinaia, Hotel New Montana: 9-15 iulie 2017

Ghidul SRR

Ghidul SRR pentru realizarea prezentarilor de caz de catre rezidentii participanti la Scoala de Vara a Tinerilor Reumatologi- editia a III-a

Fiecare rezident participant la Scoala de Vara va trebui sa prezinte cazul clinic ales.
Incadrarea in timp este esentiala, astfel incat va rugam sa respectati urmatoarele cerinte:

1.Fiecare rezident va avea la dispozitie maximum 15 minute, din care 10-12 minute pentru prezentare, iar restul timpului pentru discutii.

2. Prezentarea va contine maximum 12 slide-uri.

3. Prezentarea va incepe cu o introducere scurta (1-2 slide-uri) despre modalitatea de debut a bolii si starea pacientului la internare. Incercati sa subliniati elementele cheie si sa creionati o strategie de rezolvare a cazului impreuna cu colegii rezidenti participanti.

4.Identificati ipoteza principala de diagnostic cerand sugestii colegilor rezidenti.

5.Continuati cu elementele de diagnostic pozitiv.

6.Enuntati elementele cheie in evolutia cazului si principiile de tratament pentru cazul in speta. Retineti ca nu veti avea timp pentru o detaliere a teoriei legata de patologia prezentata.

7.Sintetizati aspectele instructive ale cazului in maximum 2 slide-uri la sfarsitul prezentarii.

8.Evitati utilizarea denumirilor comerciale ale medicamentelor amintite in prezentarea dumneavoastra.

9.Excludeti din prezentare orice element de identificare a pacientului (blurati numele pe ECG, CT, buletine de analize).

10.Enuntati diagnosticul la finalul prezentarii.

11.In confirmarea primita dupa trimiterea rezumatului exista un link care va permite modificarea unor elemente din rezumatul trimis (Titlu Lucrare, Autor, Co-autori,Rezumat).

Atentie! Participarea rezidentilor la toate conferintele si sesiunile de prezentari de cazuri clinice ale Scolii de Vara este obligatorie. Programul social va include toti participantii si va fi stabilit de catre organizatori.

Congresul National de Reumatologie

A 24-a Editie

Bucuresti, Centrul de Conferinte – Palatul Patriarhiei: 4-7 octombrie 2017

GUTA, La Granita Dintre Specialitati

Editia a III-a

Timisoara, Hotel Continental: 19-20 aprilie 2017

Tu si pacientul tau. 

Esti pregatit de schimbare?

Abordarea centrata pe pacient in managementul poliartritei reumatoide

curs inovativ de dezvoltare personala pentru medici si asistente din specialitatea reumatologie

Proiectul Abordarea centrată pe pacient în managementul poliartritei reumatoide

„Pacientului nu îi pasă cât de mult știi, până când nu va ști cât de mult îți pasă” (Dr. Terry Canale)
Societatea Română de Reumatologie (SRR) împreună cu Liga Română contra Reumatismului, Asociația Română pentru Promovare Sănătății (ARPS), Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune (APAA) și Asociația Pacienților cu Boli Reumatismale Inflamatorii din Transilvania (A.R.T) implementează începând cu luna Octombrie 2016, proiectul Abordarea centrată pe pacient în managementul poliartritei reumatoide.

Proiectul este finanțat prin intermediul Granturilor Independente pentru Învățare și Schimbare și se desfășoară pe o perioadă de 18 luni. Acesta constă în implementarea unui program de dezvoltare personală a personalului medical din specialitatea reumatologie, care presupune furnizarea unui training de comunicare cu pacientul și de ședințe de coaching pentru 40 de medici și 20 de asistente care au în îngrijire pacienți cu poliartrită reumatoidă, de la nivelul a 7 centre universitare. Scopul proiectului este de a contribui la îmbunătățirea relației de comunicare medic-pacient prin utilizarea unei abordări centrate pe pacient, cu impact asupra aderenței acestuia la tratament.

Principalele activități din cadrul proiectului presupun realizarea de cercetări în rândul medicilor și pacienților (sondaje de opinie, interviuri în profunzime și focus-grupuri), dezvoltarea și furnizarea programului de formare și evaluarea proiectului și măsurarea impactului acestuia prin colectarea de date legate de aderența pacienților la tratament. Pentru orice întrebări, vă stăm la dispoziție pe email la adresa contact@srreumatologie.ro precum și pe site-ul nostru sau al partenerului nostru Asociația Română pentru Promovarea Sănătății (ARPS) www.arps.ro.

 

PROIECTUL POSDRU AL SRR (Performed)

Obiectivul proiectului :
Obiectivul general: Creşterea nivelului de competenţe pentru utilizarea noilor tehnologii în sistemul de sănătate din România prin promovarea şi furnizarea de educaţie medicală continuă interdisciplinară.

Obiective specifice:

  • Creşterea gradului de informare asupra contextului utilizării noilor tehnologii în sistemul de sănătate din România în prezent şi asupra nevoilor de formare ale medicilor specialişti şi rezidenţi în cunoaşterea şi utilizarea noilor tehnologii medicale.
  • Creşterea gradului de specializare pentru utilizarea noilor tehnologii in domeniul medical prin promovarea formării profesionale medicale, organizarea de sesiuni de educaţie medicală continuă pentru introducerea noilor tehnologii în medicină.
  • Creşterea accesului la formare profesională prin crearea şi implementarea unei platforme e-learning de educaţie medicală continuă ce va cuprinde 20 de module de curs on-line, un sistem de informare medicală on-line şi un sistem de interconectare şi relaţionare virtuală cu clinici şi universităţi europene, sistem accesibil pentru medicii români.
  • Creşterea nivelului de utilizare a TIC în formarea medicală continuă pentru extinderea volumului şi conţinutului de cunoştinţe care pot fi transferate către grup in timpul derulării proiectului şi ulterior.

Activităţile proiectului
A1. Elaborarea Studiului iniţial al proiectului cuprinde desfăşurarea şi elaborarea unui studiu privind situaţia actuala din România despre utilizarea noilor tehnologii în sistemul de sănătate. Studiul va identifica atât noile tehnologii în domeniu, cât şi nevoile de formare ale medicilor specialişti şi rezidenţi pentru utilizarea acestora. Concluziile studiului vor contribui la fundamentarea direcţiilor de elaborare a design-ului şi metodologiei cursurilor de formare ce se vor desfăşura pe parcursul proiectului, atât a sesiunilor de formare (activitatea A2) cât şi a modulelor e-learning (activitatea A3).
A2. Organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de formare pentru folosirea noilor tehnologii. Se vor organiza 8 sesiuni de formare în cele 8 regiuni ale ţării, cu durata seminarului de 4 zile, timp în care vor fi livrate 24 de ore de curs, număr participanţi la 1 seminar = 200 persoane, număr total de participanţi 1600 persoane. Desfăşurarea sesiunilor de formare va cuprinde întâlniri în plen, workshopuri, sesiuni de demonstraţii practice, sesiuni de întrebări şi răspunsuri. La sesiuni vor fi invitate să participe firme producătoare şi distribuitoare de aparatură medicală (tehnologii noi de diagnostic şi tratament) cu reprezentare in România. Firmele vor fi invitate să pună aparatura proprie la dispoziţia participanţilor la sesiune pentru demonstraţii practice. Prezentările şi demonstraţiile vor fi înregistrate şi utilizate în cadrul activităţii A3. Tematicile sesiunilor de formare vor fi alese în funcţie de recomandările studiului iniţial şi în funcţie de noutăţile în domeniu şi cuprind  ecografie musculo-scheletală, tomografie computerizată, rezonanţă magnetică nucleară, tehnici intervenţionale prin utilizarea metodelor imagistice, capilaroscopie, metode instrumentale de cuantificare a leziunilor în boli musculo-scheletale, osteodensiometrie cu fascicol dual de raze X, ultrasonometrie osoasă, electromiografie, terapeutici noi şi altele. Participanţii vor fi medici specialişti şi rezidenţi reumatologi, medici internişti, balneofizioterapeuţi, ortopezi, neurochirurgi, radiologi şi specialişti in alte tehnici imagistice, dermatologi, imunopatologi, medici de familie. Temele sesiunilor de formare vor fi susţinute de către experţi în domeniul utilizării tehnologiilor respective din ţară şi străinătate invitaţi să participe in proiect. Sesiunile se vor desfăşura în Bucureşti, Iaşi, Sinaia, Timişoara, Craiova, Cluj, Braşov, Constanţa.
A3. Conceperea şi implementarea platformei e-learning pentru formare medicală continuă – subcontractare. Se va crea un sistem integrat de educaţie medicală continuă pentru utilizarea noilor tehnologii care va include 20 module e-learning, un sistem de informare, o bibliotecă virtuală şi un sistem de interconectare în sistemul medical. Sistemul de informare va cuprinde un sistem stocare videoconferinţe cu specialişti in domeniul noilor tehnologii care pot fi live sau înregistrate (se vor utiliza rezultatele activităţii A2), un sistem de stocare demonstraţii de investigare, intervenţii medicale şi tratament,  baza de date cu medicamente şi tehnologii in domeniul medical etc.
A4. Studiu de impact al proiectului elaborat prin analiza comparativă cu datele studiului iniţial şi prin aplicarea metodologiei elaborate anterior în vederea verificării gradului în care au fost atinse obiectivele proiectului şi impactul asupra grupului ţintă.

ADRESA

Spitalul Clinic de Recuperare

Str Pantelimon Halipa 14,

Cod Poștal 700661

CONTACTAȚI-NE