Termeni si conditii

Orice comanda transmisa prin intermediul formularului din site implica acceptarea termenilor si conditiilor ce vor fi detaliate mai jos.
Termenii si conditiile generale se vor aplica tuturor inscrierilor la evenimente realizate prin intermediul website-ului. Daca nu acceptati termenii si conditiile prevazute in acest document atunci inscrierea prin formularul publicat nu este posibila.

Detinatorul website-ului este Asociatia Societatea Romana de Reumatologie, persoană juridica romana, cu sediul social înBucuresti, Sector 1, Strada Ionel Perlea, Nr. 10, Cod postal 010209,  cod fiscal 14515422.

Operatorul datelor cu caracter personal

Aimee Consulting & Advertising  SRL operator de date cu caracter personal înregistrat în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. notificare 34541 și nr. autorizație nr. 505/2015 prelucrează datele cu caracter personal ale vizitatorilor/ /clienti/potentiali clienti (nume, prenume, adresa de e-mail), prin mijloace mixte, în scop de “reclama/marketing si publicitate/campanii” / ”administrare site”.

Este necesar să ne furnizaţi datele dumneavoastră, întrucât acestea sunt indispensabile în vederea realizării scopurilor de prelucrare sus-menționate. În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră, operatorul nu va va putea pune la dispoziție și nici nu vă va putea oferi serviciile sale. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de emitere a abonamentelor/cardurilor/derularea promoțiilor se face conform Regulamentelor emise de operator și puse la dispoziția persoanelor vizate.

Pentru promovarea serviciilor operatorului acesta prelucreaza doar email-ul, numele, prenumele, telefonul și adresa. Aveți dreptul să vă opuneți, în mod gratuit și fără nicio justificare, în orice moment, prelucrării datelor dumneavoastra în scop de promovare a serviciilor.

Eveniment – orice eveniment la care va puteti inscrie prin intermediul formularului si care este organizat de catre Operator

Comanda – completarea formularului si transmiterea acestuia catre Operator prin acceptarea prezentelor termeni si condtii

Acceptarea comenzii de participare la eveniment de catre Operator se considera finalizata in momentul confirmarii prin e-mail. Orice comanda neconfirmata de catre Operator nu va produce efecte.

Efectuarea comenzii
Dupa completarea formularului si transmiterea acestuia solicitantul va proceda la plata acestora conform metodelor de plata detaliate in sectiunea Modalitati de plata.
Solicitantul se obliga sa introduca in formular date complete, corecte si conforme cu realitatea.

Tarife (preturi)
Tarifele afisate pe site sunt exprimate in RON si reprezinta pretul final ce se va achita de catre solicitant pentru participarea la eveniment.

Modalitatea de plata
1. Pentru situatia in care unii participanti acceseaza/solicita servicii suplimentare, oferite contracost de organizator

2. Pentru situatia in care suntem nevoiti sa achitam penalitati la hotel din cauza anularilor de participare necomunicate de invitatii inscrisi in termenul de anulare gratuita a cazarii.


Plata prin transfer bancar (ordin de plata)
Plata prin ordin de plata se face doar in baza facturii proforme transmise prin e-mail catre solicitant Procesarea comenzii se va efectua dupa confirmarea platii, in contul de mai jos, a facturii proformei emise.
Plata se face in contul IBAN RO77BRDE445SV62358944450,  deschis la Banca BRD – Agentia Triumf, beneficiar ASOCIATIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE REUMATOLOGIE, Cod fiscal 14515422, cu mentiunea “taxa de participare NUME EVENIMENT “, specificand numele intreg al participantului.
Indiferent de valuta pe care o aveti in cont, tranzactiile se fac in lei, la cursul de schimb al bancii dumneavoastra.
Plata cu cardul
În cazul în care vă înscrieți la un eveniment organizat de către Operator, vor fi solicitate datele înscrise pe cardul dumneavoastră pentru a vă fi prestate serviciile solicitate, după caz.
În unele cazuri, furnizorii de servicii desemnați pentru asigurarea de servicii de cazare percep penalități în cazul în care rezervarea nu este anulată conform condițiilor proprii (no-show sau anularea după trecerea termenului de anulare fără penalități).
În cazul în care un invitat înscris la eveniment nu dorește să mai participe și nu anulează rezervarea în termenul comunicat în invitație, acesta va fi penalizat cu suma percepută de furnizorul de servicii de cazare, astfel cum a fost menționată în invitația de participare, iar cardul va fi debitat de către organizatorul logistic general al Asociației Societatea Română de Reumatologie, respectiv Societatea Business Travel Turism SRL.

Dreptul de retragere

Dvs. beneficiati de o garantie de 14 zile de rambursare integrala a sumei achitate. Rambursarea sumei va avea loc in baza unei cereri scrise care va fi transmisa catre contact@srreumatologie.ro
Perioada de retragere expira dupa 14 zile incepând din ziua platii pretului.
Pentru a va exercita dreptul de retragere trebuie sa ne informati cu privire la decizia dumneavoastra de a va retrage din prezentul contract, utilizând o declaratie neechivoca, de exemplu, o scrisoare trimisa prin posta, fax sau e-mail.
Pentru a respecta termenul-limita de retragere este suficient sa trimiteti comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere inainte de expirarea perioadei de retragere.
Daca va retrageti, vom rambursa orice suma pe care am primit-o de la dumneavoastra, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informati cu privire la decizia dumneavoastra de a va retrage.Vom efectua aceasta rambursare folosind aceeasi modalitate de plata ca si cea folosita pentru tranzactia initiala, cu exceptia cazului in care v-ati exprimat acordul expres pentru o alta modalitate de rambursare; in orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursari.

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prin acceptarea prezentelor termeni si conditii VA EXPRIMATI CONSIMTAMANTUL cu privire la prelucrarea de catre operator a DATELOR DVS. PERSONALE pe care ni le furnizati. Refuzul dvs. conduce la impozibilitatea de participare la evenimentele organizate ori de primirea de comunicari generale ori comerciale cu privire la evenimentele organizate in viitor. 

Categoria de date personale prelucrate si 
scopul prelucrarii:

DATE PRELUCRATE SCOPUL PRELUCRARII
Nume si prenume 1. evidenta participantilor la evenimentele organizate si identificarea lor in mod unic
2. notificarea dvs. atunci cand intervin modificari importante sau noutati in desfasurarea evenimentului (notificarea se poate face prin email si SMS)
3. emiterea documentolor contabile pentru platile efectuate
4. transmiterea listelor participantilor la eveniment catre Colegiul Medicilor din Romania in vederea acordarii punctelor pentru Educatie Medicala Continua
5. transmiterea ulterioara de comunicari cu privire la organizarea altor evenimente medicale in aria specializarii (comunicarile se pot transmite prin e-mail (newsletter), SMS, pliant) cu privire la care ati fi interesat sa participati (scop marketing, reclama, publicitate)
6. transmiterea de invitatii de participare gratuita la anumite evenimente (medici pensionari, rezidenti)
7. transmiterea ulterioara de comunicari referitoare la reviste cu continut medical (de exemplu: Revista Societatii
8. trasmiterea de mesaje comerciale referitoare la servicii de turism, bilete de avion, cazare etc.
Numar de telefon mobil
Adresa de e-mail
Adresa de corespondenta
Cod numeric personal 1. transmiterea listelor participantilor la eveniment catre Colegiul Medicilor din Romania (aceste liste contin nume, prenume, CNP, specializare si gradul profesional, unitatea de munca, seria si numarul certificatului de participare la evenimente) in vederea acordarii punctelor pentru Educatie Medicala Continua
2. emiterea documentolor contabile pentru platile efectuate
Specializarea medicala si categoria profesionala
Unitatea de munca
Imaginea dvs. Prelucram imaginea dvs. cu ocazia fotografiilor efectuate la evenimentele la care participati, in scop de informare si marketing, poate fi publicata pe website-ul operatorului, website-ul fiecarui eveniment in parte ori pe retelele de socializare

Durata de prelucrare – pana la exercitarea dreptului de opozitie sau de stergere

ATENTIE
Va informam urmatoarele: cu ocazia participarii la evenimentele medicale va vom inmana o legitimatie pe care va fi inscriptionat un cod de bareIN CODUL DE BARE SUNT STOCATE DATELE DVS. PERSONALE MENTIONATE MAI SUS. Aceasta legitimatie o veti putea scana la standurile de prezentare ale companiilor farmaceutice prin intermediul unei aplicatii, situatie in care DATELE DVS. VOR FI TRANSFERATE CATRE ACESTE ENTITATI, societatea noastra nefiind responsabila pentru exercitarea de catre dvs. a acestei optiuni. Mentionam faptul ca AVETI POSIBILITATEA SA REFUZATI SCANAREA CODULUI DE BARE.
DREPTURILE pe care le aveti sunt urmatoarele: 
– dreptul de a solicita operatorului accesul la datele dvs. cu caracter personal, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării, dreptul de a va opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor (detalierea drepturilor dvs. o regasiti mai jos).
– dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţi de supraveghere a prelucarii datelor cu caracter personal
– datele dvs. vor fi transferate catre Colegiul Medicilor din Romania conform celor de mai sus, precum si catre organele fiscale pentru indeplinirea obligatiilor fiscale de raportare. Datele dvs. nu vor fi transmise catre alte entitati, din Romania ori din strainatate.

Dreptul de acces al persoanei vizate
(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii: a) scopurile prelucrării; b) categoriile de date cu caracter personal vizate; c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale; d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; e) existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; f) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere.
(2) Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

Dreptul la rectificare
Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)
(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
b) persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;
c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2);
d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul;
f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1).

(2) În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal şi este obligat, în temeiul alineatului (1), să le şteargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Dreptul la restricţionarea prelucrării
(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor
(1) Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care: a) prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b); şi b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
(2) În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (1), persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziţie
(1) În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
(2) Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.
(3) În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.
(4) În contextual utilizării serviciilor societăţii informaţionale şi în pofida Directivei 2002/58/CE, persoana vizată îşi poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificaţii tehnice.
Orice drept din cele mentionate mai sus poate fi exercitat prin  prin  transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, expediate catre adresa:

Legea aplicabila – jurisdictia
Legea aplicabila este legea romana. Eventualele litigii se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

Dispozitii finale
TELEFONUL CONSUMATORULUI – INFOCONS – 021.9551
Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti
Adresa: Bucureşti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, cod 010798
Tel.: 021/310.63.75 – birou reclamatii
Tel: 021/310.63.79
Fax: 021/310.63.80
Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Bucuresti-Ilfov
Adresa: Bucuresti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, cod 010798
Tel.: 021/310.63.78, 021/310.63.81
Tel.: 021/310.63.75 – birou reclamatii
Fax: 021/310.63.80
Website : www.anpc.gov.ro